FUNNY SPA với Slogan “ KHỎE TỪ BÊN TRONG, ĐẸP RA BÊN NGOÀI” sẽ giúp bạn vừa đẹp và khỏe.Chưa từng thấy người bệnh nào đẹp cả vì vậy khi bạn khỏe tự khắc bạn sẽ đẹp! 
FUNNY Spa ngoài việc làm cho bạn đẹp và khỏe tức thời mà còn giúp bạn giữ được sự tươi trẻ khỏe đẹp đó theo thời gian, không hậu quả về sau.
FUNNY SPA dành cho Nam lẫn Nữ, chỉ cần bạn cảm thấy không khỏe, hay muốn làm đẹp hãy mạnh dạng bước tới, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, sự khang khác, là lạ trong cơ thể, sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Chúng tôi đang nhân rộng FUNNY SPA đến từng khu phố để mong tất cả đều trẻ khỏe đẹp!